پيرايشگر ابرو و صورت زنانه شغلي است كه در رشته مراقبت زيبايي قرار دارد كه از عهده شايستگي انجام اپيلاسيون ، اصلاح صورت ، فرم دادن به ابرو و برداشتن ابرو به مدل هاي متفاوت و رعايت نكات بهداشتي و ايمني آن برآيد

سرفصل های پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

ردیفسرفصل های آموزش
1توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
2توانايي اصلاح صورت
3توانايي فرم دادن به ابرو
4توانايي برداشتن ابرو به مدل هاي متفاوت
5توانايي استفاده از مواد محافظ كننده صورت
6توانايي اپيلاسيون و دپيلاسيون
سرفصل های آموزش پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

استاندارد پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

استاندارد آموزش پیرایشگر ابرو و صورت زنانه را از اینجا می توانید مشاهده کنید