کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه شغلی است که شایستگی آماده کردن مشتری قبل و بعد از کار با رنگ مواد دکلره ، مواد صاف ، مواد فر و ویتامینه کردن مو را داشته باشد.

سرفصل های آموزش کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

ردیفعناوین و سرفصل های آموزش کاربر مواد شیمیایی
1توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
2توانایی شناخت رنگ ها ، قانون رنگ ها و PH آنها
3توانایی شناخت ترکیب انواع رنگ ها و کار با پراکسیدها
4توانایی انجام روش های مختلف رنگ آمیزی مو
5توانایی انجام رنگ آمیزی موی سفید
6توانایی انجام تکنیک های مختلف رنگ مو
7توانایی انجام مراقبت و نگهداری از مو به بعد از رنگ آمیزی
8توانایی انجام سایه و روشن ( مش )
9توانایی انجام بی رنگ نمودن کامل موی سر ( دکلره کامل )
10توانایی انجام فر کردن مو
11توانایی انجام صاف کردن مو
12توانایی انجام ویتامینه کردن موی سر
عناوین و سرفصل های آموزش کاربر مواد شیمیایی

استاندارد آموزش کاربر مواد شیمیایی

برای مشاهده استاندارد کامل کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه اینجا را کلیک کنید.