آرایشگر تخصصی عروس شغلی است در حوزه مراقبت و زیبایی که در آن هنرجو قادر به انجام کارهایی از قبیل مشاوره و پذیرش عروس، رنگ شناسی کاربردی، آماده سازی مو و پوست عروس، آنالیز آناتومی بدن و چهره)زیبایی شناسی(، به کارگیری ابزار و مواد حرفه ای روز، طراحی ابروی عروس، گریم آرایش چند بعدی عروس و چهره پردازی، آرایش موی عروس همراه با تاج وتور، طراحی ناخن عروس می باشد وبا استاندارد متعادل ساز چهره زنانه وآرایشگر موی زنانه، آرایشگر ناخن،کاربرد مواد شیمیایی در ارتباط است

تعریف دقیق استاندارد

توانايي آرايش و رفع عيوب آن، آرايش مو با توجه به تكنيک هاي زيبايي شناسي،آرايش ناخن با توجه به فرم
دست و پا كه توسط آرايشگر صورت گيرد را آرايش تخصصي عروس مي گويند.

 

سرفصل های آموزش آرایشگر عروس

ردیفسرفصل های آموزش آرایشگر عروس
1مشاوره و پذیرش عروس
2رنگ شناسی کاربردی
3آماده سازی مو و پوست عروس
4به کارگیری ابزار و مواد حرفه ای روز
5طراحی ابروی عروس
6آرایش چند بعدی عروس، چهره پردازی
7آرایش موی عروس همراه با تاج و تور
8آرایش ناخن عروس
سرفصل های آموزش آرایشگر عروس

استاندارد آرایشگر عروس

برای مشاهده کامل استاندارد آموزش آرایش عروس اینجا کلیک کنید