آرایشگر دائم صورت زنانه شایستگی در حوزه مراقبت و زیبایی است که در آن هنرجو قادر به انجام ضوابط ایمنی،بهداشت فردی و آلودگی زدائی محیط کارو ابزار ،مشاوره با مشتری جهت انجام کار و پذیرش،آماده سازی پوست قبل از آرایش دائم ،طراحی متناسب با چهره،آرایش دائم ابرو و هاشور،آرایش دائم لب و سایه لب،آرایش دائم چشم ، ترمیم نهایی است و با مشاغلی از قبیل پیرایشگر ابرو و صورت زنانه و متعادل سازی چهره زنانه در ارتباط است.

تعریف دقیق استاندارد آرایشگر دائم صورت زنانه

ورود مواد رنگی با دستگاه مخصوص در زیر لایه سطحی پوست که برابر با استاندارد های بین المللی می باشد.

سرفصل های آموزش آرایشگر دائم صورت زنانه

ردیفسرفصل های آموزش آرایشگر دائم صورت زنانه
1بکارگیری ضوابط ایمنی ، بهداشت فردی و آلودگی زدائی محیط کار و ابزار
2مشاوره با مشتری جهت انجام کار و پذیرش
3آماده سازی پوست قبل از آرایش دائم
4طراحی متناسب با چهره
5آرایش دائم ابرو و هاشور
6آرایش دائم لب و سایه لب
7آرایش دائم چشم و مژه
8ترمیم نهایی
سرفصل های آموزش آرایشگر دائم صورت زنانه

استاندارد آرایشگر دائم صورت زنانه

برای مشاهده استاندارد کامل آرایشگر دائم صورت زنانه اینجا کلیک کنید.