آرایشگر ناخن شغلی است درحوزه مراقبت و زیبایی که شایستگی هایی چون آلودگی زدایی محیطی و بهداشت فردی و مشاوره وپذیرش مشتری، فرم دهی ناخن دست وپا، طراحی بالاک و مواد گیاهی و نصب و تزیین ناخن مصنوعی، مراقبت از پوست و ناخن دست و پا را در بر گرفته و این شغل مرتبط با مشاغل متعادل ساز چهره زنانه، آرایشگر موی زنانه، پیرایشگر ابرو وصورت، کاربرمواد شیمیایی در آرایش زنانه، پیرایش موی زنانه و آرایش و پیرایش زنانه می باشد.

تعریف دقیق استاندارد از آرایشگر ناخن

آرایشگر ناخن به مفهوم آراستن و پیراستن ناخنهای دست و پا و نگهداری از آنها به منظور رعایت بهداشت می باشد.

 

سرفصل های دوره آرایشگر ناخن

ردیفسرفصل آموزش آرایشگر ناخن
1آلودگی زدائی ، حفاظت و بهداشت فردی
2مشاوره و پذیرش مشتری
3فرم دادن به ناخن دست(مانیکور)
4فرم دهی به ناخن پا(پدیکور)
5طراحی و نصب ناخن مصنوعی
6طراحی با حنا روی دست و پا
7لاک زدن ناخن ها و تزیین آنها
8مراقبت از پوست دست پا و ناخن
سرفصل های آموزش آرایشگر ناخن

استاندارد آموزش آرایشگر ناخن

ط استاندارد آموزش آرایشگر ناخن را از اینجا  مشاهده نمایید.