گروه آموزشی فنی اگزم متشکل از تعدادی از خبرگان و کارشناسان آموزشی در رشته ها و حرفه های مختلف آموزش فنی و حرفه ای در سال 1400 جهت کمک به تسهیل فرآیند آزمون فنی و حرفه ای جهت مهارت آموزان مختلف تشکیل گریده است.هدف اصلی گروه تبین و توضیح مختلف آزمون و اطلاع رسانی در مورد مراحل مختلف آزمون ، از جمله ثبت نام در آزمون ، دریافت کارت شرکت در آزمون ، مشاهده نتیجه آزمون کتبی ، نحوه و محل برگزاری آزمون عملی ، مشاهده نتایج آزمون عملی و در نهایت دریافت مدرک بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد.